Water & Peace Triangle: Future models for Renewable ME

אנו שמחים.ות להזמינך לאירוע ייחודי למוזמנים.ות בלבד – Water & Peace Triangle: Future models for Renewable ME

האירוע יתקיים בקפריסין ב-25.9.24 כאירוע צד מקדים לכנס האקלים הבינלאומי Climate Crisis in the Eastern Mediterranean and the Middle-East

 

         
         האירוע יתמקד בשני היבטים מרכזייים:
 
  • Peace Triangle – כחלק מההיערכות האסטרטגית ליום שאחרי המלחמה, נבקש לבחון מספר פרויקטים פורצי דרך לבניית חיבוריות אזורית ובין יבשתית (מהמזרח התיכון לאירופה) שתאפשר סחר במשאבי מים ואנרגיה ובסחורות ותבטיח ייצוב ארוך טווח של המרחב.

     

  • מודל לטיוב משק המים האזורי (בדגש על ישראל והרש"פ) – לאורך השנתיים האחרונות עובדים שורת חוקרים ואנשי מקצוע בתחום המים על בניית מודל עתידי מעודכן לחלוקת המים בין הישראלים והפלסטינים, אשר יוכל להוות בסיס רעיוני לתכניות היום שאחרי.