נחלים חוצי גבולות

שיתוף פעולה חוצה גבולות בתחום המים יכול לעלות בקנה אחד עם יציבות אזורית ושלום. מעורבות של קהילות חוצות גבולות וניצול התלות ההדדית שלהן במשאבי מים משותפים כבסיס לשיתוף פעולה יכול להוביל לפתרון בעיות משותף ולבניית שלום בין הקהילות גם בעיצומו של סכסוך.

 לאקופיס היסטוריה של קמפיינים ציבוריים אפקטיביים, הבנויים על אסטרטגיה של גיוס ובניית קהילות בשטח במקביל לעבודה מול מקבלי החלטות. הצלחתנו נובעת מהבלטת האינטרסים האישיים והרווח ההדדי, במטרה להשיג win-win. זאת באמצעות טיפול במקרים של פגיעה במורשת ובמשאבי הסביבה המשותפים שלנו.