תוכנית אב אזורית לא ממשלתית

יעול של ניהול משאבי המים המשולבים בהקשר חוצה גבולות

[ לפרסומים הקשורים לנושא לחץ כאן ]

Regional NGO Master Plan publication cover

מבוא

יחודי בעושרו התרבותי והטבעי, נהר הירדן נמצא כעת תחת איום של הסטת יתר של מים, זיהום ופיתוח לא ראוי.

מתוך 1.3 מיליארד מטר מעוקב של מים שיזרמו באופן טבעי בנהר הירדן לים המלח כל שנה, 96% מהמים מוסטים לשימוש ביתי וחקלאי.

שיטה אזורית משולבת לסוגיות ניהול מים בדרום נהר הירדן נדרשת לתיקום והשבה של הנהר לתפארתו.

ארגון פיתוח המים והסביבה (WEDO)/אקופיס, ביחד עם מאגד שותפים, מכון המים הבינלאומי של סטוקהולם (SIWI) וקרן הטבע העולמית (GNF) שלבו כוחות כדי ב-2012 כדי להפיק את "תוכנית האב הלא ממשלתית: חזון לנהר הירדן הירדן הדרומי", תוכנית האב חוצת הגבולות המשולבת הראשונה לנהר הירדן.

תוכנית האב הממשלתית האזורית: חזון לנהר הירדן הדרומי:

-היא תוכנית אב מקיפה לשיקום נהר הירדן ויובליו.

-מתווה נוהגי הזרמה משותפים וסטנדרטים לאיכות המים, מזהה פתרונות לטיפול בכל מקורות הזיהום, משיקה תוכניות שיקום ושימור, קובעת מסדרונות אקולוגיים ומזהה הזדמנויות להרחיב תשתיות תיירות אקולוגית בבקעת הירדן כולל הכנה של מסלולי מורשת אזוריים.

-ממשלת ישראל משיקה תהליך להכנת תוכנית אב לחלק הישראלי של הירדן הדרומי. ראה פרטים למטה.

– תוכנית הרב של אקופיס פתחה תוכנית מתאימות לחלקים הפלסטינים והירדנים של הירדן הדרומי על מנת להפיק להפיק את תוכנית האב האזורית המקיפה הראשונה לנהר הירדן.

תוכנית האב פותחה סביב 7 מטרות אסטרטגיות:

  1. שליטה בזיהום
  2. ניהול מים בר קיימא ושיקום הנהר
  3. חקלאות ברת קיימא
  4. ממשול אגן נהר הירדן
  5. שיקום אקולוגי
  6. תיירות אקולוגית ופיתוח המורשת התרבותית
  7. פיתוח עירוני ותשתיות

 

לחצו כאן לתוכנית האב האזורית המלאה 

תוכנית האב גם מזהה 127 "התערבויות" (פרויקטים) לאומיים ואזוריים המתייחסים למטרות האסטרטגיות המצוינות למעלה, שכדי לקיימן יש להשקיע כ-4.58 מיליארד דולר על 2050.

לחצו כאן לנספחים של תוכנית האב האזורית הלא ממשלתית ("התערבויות")

 

——————————-

למצגת על תוכנית האב האזורית לחצו כאן.

לסקירה מלאה של הכנס שנערך בירדן ב-9-10 ביוני, 2015 שבו התוכנית יצאה לאור לחצו כאן.

 

——————————- 

התפתחויות בתוכנית האב הישראלית:

רשות ניקוז כנרת השלימה תוכנית אב לנהר הירדן הדרומי מאזור הכנרת לנהריים. לעוד מידע על תוכנית זאת ראו את המצגת המפורטת.

כיום, רשות ניקוז כנרת לקחה על עצמה לפתח תוכנית אב מנהריים ועד נחל בזק. תוכנית זאת תתאים לתוכנית אב ישראלית נפרדת שכבר הושלמה מסכר דגניה (המקום שבו נהר הירדן הדרומי יוצא לכנרת) לנהריים.

 

פרטים נוספים על תכנון תוכנית האב הישראלית המתרחש כיום זמימים באתר רשויות הניקוז של נהר הירדן הדרומי, כולל מצגת מפורטת על תוכנית העבודה והסיכום של הפגישה הציבורית שנערכה ב-30 באפריל,2012.

——————————-

אתגרים והזדמנויות הקשורים לפיתוח בר קיימא של נהר הירדן הדרומי ובקעת הירדן – מאת ננסי הדדן וסמאר תלוזי.

——————————-

תוכנית האב של פרויקט נהר הירדן נתמכה על ידי תוכנית ניהול משולב בר קיימא (SWIM) של האיחוד האירופי.

לחצו כאן לוידאו שהופק על ידי האיחוד האירופי לתוכנית SWIM (תוכנית האב הלא ממשלתית של אקופיס מוצגת בדקה 08:33).

לחצו כאן לוידאו בערבית