GIS קהילתי

מערכת ה-GIS הקהילתית (CGIS) סבבה סביב בעיות מים משותפות ואפשרה לתלמידי תיכון לזהות סכנות סביבתיות באזור שלהם

[לפרסומים הקשורים לפרויקט זה לחץ כאן]

GPS device for GIS mapping

החדשנות בפרויקט זה היא שימוש בטכנולוגיית ה-GIS ליצירת מפות של סכנות סביבתיות. מפות אלה עסקו בסוגיות זיהום מים ומטרתן לקדם את הבנת האחר ושיתוף פעולה בסוגיות מים משותפות.

מעורבות הקהילה ביצירת מפות ה-GIS הייתה צעד נוסף בהעלאת מודעות מקומית לגבי מצב הסביבה באופן ככלל וסוגיות מים בפרט.

הפרויקט לא היה מוגבל למעורבות של נוער, אלא עודד מעורבות של אנשי מקצוע ועיריות המטרה להגביר את הפוטנציאל לפעולה כדי למזער את הסכנות העומדות בפני מקורות המים.

חומרים רלוונטים:

מפה של קהילת אשכול עם מספר מפגעים שסומנו.

פרסום שנכתב בנושא "GIS קהילתי- נוער פועל לזיהוי מפגעים סביבתיים בירדן, הרשות הפלסטינית וישראל"

מדריך למורה על פרויקט ה-GIS  בעברית ובאנגלית

 

מפת Google Earth של מפגעים סביבתיים שזוהו על ידי נאמני מים בקהילות שלהם, כולל סיור שביל שכנים וירטואלי בכל קהילה. הוראות לניווט בסיורים הוירטואלים (הורדה של Google Earth).

_______________________________________________

המסמך לפרויקט זה הופק בסיוע הכלכלי של האיחוד האירופי. התוכן של מסמך זה הוא אחריות בלעדית של אקופיס ואינו יכול להתפס כמשקף, תחת שום נסיבות, את עמדת האיחוד האירופי.