משאבים למחנכים

אוגדן הפעילות של פרויקט מים ושכנות טובה למחנכים סביבתיים הוא המשך של הספר "מים". יחדיו הם מהווים חלק מתוכנית חינוכית על הנושא של מים כמשאב משותף לקהילות שכנות

[לפרסומים הקשורים לפרויקט זה לחצו כאן]

אוגדן פעילויות למחנכים

אקופיס כתב עבור העשייה החינוכית במסגרת פרויקט מים ושכנות טובה, אוגדן פעילויות למחנכים סביבתיים שבו מגוון פעילויות סביבתיות לנוער שגם מקדמות את המסר של אקופיס בדבר בניית שלום סביבתית.

התוכנית כוללת פעילות נסיונית שמאפשרת לנוער בגילאי תיכון וחטיבה לעבור תהליך למידה והכרות עם נושאים הקשורים למשאב המים במטרה לקדם שימור, אחריות משותפת והכרת אינטרסים משותפים בניהול אזורי של המשאב.

אוגדן הפעילות מכוון לפיתוח סבלנות ופתיחות בין קהילות שכנות בישראל, הרשות הפלסטינית וירדן והבנה של הפטנציאל הרחב של הסביבה והמים ככלי לגישור וקשר בין קהילות.

התהליך החינוכי שנבנה באוגדן הפעילות שואף להעלות את המודעות של בני הנוער לגבי מצב המים, להרחיב את הקשרים בקהילה ואת מעגלי השייכות.

תהליך הלמידה נותן לבני נוער פרספקטיבה רחבה ומאפשר בחינה של המערכת האקולוגית בגבולותיה הטבעיים, לא אלה שהוגדרו על ידי בני אדם.

התוכנית מעודדת מנהיגות סביבתית וחשיבה ביקורתית בקרב בני נוער, המעודדת אותם להיות פעילים ולקחת חלק בפתרון עתידי לבעיות המשותפות באזור.

במהלך התוכנית שלנו, בני הנוער שלוקחים חלק מוכשרים להיות "נאנמני מים" ואלה שסיימו את התוכנית נכנסים לרשת הבוגרים שלנו ומקבלים הזדמנות להיות חלק ממגוון תוכניות המשך.

שלבי התוכנית החינוכית לפי הפרקים של אוגדן הפעילות:

פרק 1: מורשת מים. בפרק זה הנוער מתחבר למים דרך רגשות, הבנת התלות האנושית במים וחיבור למורשת המים בתרבות שלהם.

פרק 2: מים חוצי גבולות. בפרק זה הנוער לומד על טבעם של המים כחוצי גבולות. דרך הבנה זאת הנוער לומד על האתגרים העומדים בפני שמירה על מקורות המים.

פרק 3: טביעת רגל מימית. בפרק זה הנוער לומד על השפעה על המים דרך שימושים שונים וצריכה ברמה המקומית והגלובלית. בפרק זה הנוער לומד לבחון פתרונות שונים למחסור במים.

פרק 4: מים ומערכות אקולוגיות. בפרק זה הנוער לומד על התלות ההדדית של מערכות אקולוגיות והתלות שלהן בזמינות של מים. הפרק כולל "סיור מפגעים סביבתיים" בקהילה וסמינר במהלכו לומדים כיצד להוביל קמפיין ולהעביר מסר.

פרק 5: מים ושכנות טובה. בפרק הסיכום בני הנוער לומדים על החשיבות שבשיתוף פעולה בנושאי מים בין קהילות שכנות ומדינות. בפרק זה מוצג הקונפליקט על מים כהזדמנות לשינוי. במהלך הפרק שוברים סטריאוטיפים ומבינים את התועלת לכל הצדדים בשיתוף הפעולה. פרק זה מכין את בני הנוער לפגישה עם הקהילה השכנה וקהילות נוספות באזור.

אוגדן הפעילות הודפס בעברית, ערבית ואנגלית ובכך נוער מרחבי האזור יכול לעבור את אותה התוכנית.

אוגדן הפעילות באנגלית

אוגדן הפעילות בעברית

אוגדן הפעילות בערבית- גרסה פלסטינית

אוגדן הפעילות בערבית- גרסה ירדנית

אוגדן הפעילות בערבית- גרסה ישראלית

ספר המים

ספר המים כולל מספר לתלמידים, מדריך למורים ודף אינטרנט המתמקד בסוגיות אזוריות של שימור מים מבחינת המרחב והתוכן. התוכן הוכן בשיתוף פעולה של כותבי חינוך ירדנים, ישראלים ופלסטינים ומיועד לתלמידים בגילאי 12-15.

הנושאים המרכזיים בהם עוסק הספר כוללים משאבי מים, שימוש במים, זיהום מים, ניהול מים לשימור ומים לעתיד, כולם מנקודת מוצא אזורית.

אקופיס משתמש בספר המים עם נאמני המים בקהילות מים ושכנות טובה בנוסף לאוגדן הפעילות של הארגון.

חוברת פעילות בנושא מים

בנוסף לספר המים, אקופיס השתמשה במגוון מקורות ליצירת חוברת פעילות בנושא מים.

החוברת בעברית וערבית

מצגת שיצרו נאמני המים שלנו

מצגת (בערבית) שהוכנה על ידי נאמני מים מקהילת עבסאן שבעזה המציגה את מה למדו מספר המים.

מידע נוסף:

ניוזלטר של האיחוד האירופי המספר על סמינר המורים האזורי שנערך בעקבה, ירדן באוגוסט 2013.

מאמר של אקופיס על חינוך ומים "שילוב תפיסה אזורית בחינוך חברתי-סביבתי לאקטיביזם" שפורסם באתר האוניברסיטה הנוצרית של יפן/המכון למחקר חינוך בסדרה "אורינות מים: מה הדור הבא יצטרך להכיר?"