ההזדמנות שבכאוס: עיצוב מדיניות במציאות המשתנה בעזה​

 
EcoPeace Middle East מתכבדת להזמינך למפגש חשיבה סגור בנושא המלחמה, היום שלאחריה ובנייתו של חזון אזורי אלטרנטיבי שיקדם שיתוף פעולה וחוסן אקלימי אזורי משותף. 
 
מפגש החשיבה ייערך ביום חמישי, 11.7.20204 בשעות 09:00-13:00 בתל אביב (מיקום מדויק יימסר לנרשמים). מטרת המפגש לקיים דיון סגור בשורת נושאי ליבה העומדים על הפרק לקראת עיצובה של המציאות ביום שאחרי המלחמה. הדיונים יתקיימו בקבוצות עבודה מצומצמות אשר תצגנה את מסקנותיהן בפני המליאה.
 
להלן תכנית יום העיון, הכפופה לשינויים ולאילוצים: 
 
 
 • 09:00 – התכנסות

 • 09:15 דברי פתיחה – הצגת תכנית היום ותכליתו

 • 09:30 – מושב ראשון – היום והיום שאחרי ברצועת עזה –
              הליכי סיוע מיידי ובנייה מחדש . חלוקה ל-2 קבוצות דיון:

  • מקובל, בטוח, אפקטיבי, בר קיימא – חלופות ניהול מנגנוני הכנסת וחלוקת סיוע בטווח זמן המיידי
  • רכיבים נדרשים להצלחת הליך הבנייה מחדש של התשתיות ברצועה ביום שאחרי המלחמה

 • 10:30 – סיכום והצגת עיקרי התובנות מקבוצות העבודה

 • 11:00 – הפסקה

 • 11:30 – מושב שני – חזון אזורי למים ולאנרגיה במזרח התיכון. חלוקה לשתי קבוצות דיון:

  • חזון חילופי מים ואנרגיה במזרח התיכון ביום שאחרי המלחמה – לאן ממשיכים עכשיו
  • משק האנרגיה הפלסטיני ומערך האנרגיה האזורי

 • 12:30 – סיכום והצגת עיקרי התובנות מקבוצות העבודה

 • 13:00 -דברי סיכום וסיום היום

נודה לאישור הגעתך באמצעות מילוי הטופס המצורף. תשומת לבך כי ניתן לקחת חלק גם במושב אחד בלבד מבין השניים, כעולה מן הטופס.