פרסומים אלה עוסקים בעבודת אקופיס לקדם חלוקה וניהול הוגנים של משאבי המים באזור, במיוחד בין ישראלים ופלסטינים.

Ecopeace and INSS on the Gaza Water Crisis 2014

משבר המים, סנטציה ואנרגיה בעזה

דו"ח זה הושלם ימים לפני סבב לחימה נוסף בין ישראל והחמאס והובא לבעלי עניין מישראל, הרשות הפלסטינית והעולם כטיוטה. כעת, הדו"ח מעודכן עם הקדמה הכוללת את ההשלכות וההמלצות לאמצעים המיידים שיש לנקוט לאחר הלחימה, אם הפסקת האש תמשך ויתקדם המשא ומתן להסכם יציב יותר.

Model Water Agreement Israelis and Palestinians

מודל להסכם מים בין ישראל ופלסטין – מעודכן

דו"ח זה, "הסכם לשיתוף מים בין ישראלים לפלסטינים", מציע ניהול משותף של המים המשותפים לישראליים ולפלסטינים. הרעיון שעומד מאחורי ההצעה הוא גישה מודרנית לניהול מים שזורמים לאורך, לרוחב ומתחת לגבול מדינה – גישה "פוסט מודרנית".

גרסה זו עודכנה וכוללת כעת מידע נוסף, חומרי הסברה, והפניות לספרות. בנוסף, הגרסה המתוקנת מגיבה ישירות לביקורות שהתקבלו, מציגה שלושה מקרי חקר ומציעה צעדים ספציפיים שניתן לנקוט כדי לממש את ההצעה בחקיקה על ידי שתי הממשלות.

Model Water Agreement 2010

מודל להסכם מים בין ישראל ופלסטין

מודל זה, בשונה מהסכם אוסלו, מבוסס על הסכם דינמי בין הצדדים ומציע אלטרנטיבה להסכם "הזמני" משנת 1995.

המודל מציג מבנה מוסדי עם ארבעה גופים קריטיים כדי ליישם את העקרונות לניהול משותף, שבו שני גופים מרכזיים מובילים את התהליך:"ועדת מים בילטראלית" ו-"מועצת גישור מים".

עקרונות של ניהול משותף כוללים: ניהול מים יעיל כלכלית, ניהול מים הוגן מבחינה חברתית ופוליטית (לא בהכרח שווה), ניהול מים בר קיימא מבחינה אקולוגית, ניהול שייושם בפועל.

גרסה עברית נפרדת (תקציר מנהלים ופרק 4) 

גרסה ערבית נפרדת (תקציר מנהלים ופרק 4)

Model Water Accord Geneva Initiative

מודל להסכם מים בין ישראל ופלסטין – גרסה ישנה

מסמך זה הוכן על ידי מומחי מים מהאזור ובעולם ומהווה הסכם מפורט לשיתוף פעולה בהתמודדות עם אתגרי מים של ישראלים ופלסטינים שנפוצים בניהול משאב טבע משותף.

לחץ כאן כדי לקרוא סיכום של הדו"ח: "מים בהתמודדות עם הסכם שלום בין ישראל לפלסטינים"

Model Environment Accord Geneva Initiative

מודל הסכם לאיכות הסביבה

מסמך זה הוכן על ידי מומחים סביבתיים ישראליים ופלסטינים ומהווה הסכם מפורט לשיתוף פעולה בהתמודדות עם אתגרים סביבתיים ישראליים ופלסטינים שנפוצים בניהול משאבי טבע משותף.