מודל נציבות אגן הירדן

בהתבסס על תכנית האב הלא ממשלתית לנהר הירדן הדרומי מיוני 2015, אקופיס פיתח בעזרת סוכנות הפיתוח הבינלאומית השוודית נציבות מודל לנהר הירדן

[לפרסומים הקשורים לנושא לחץ כאן]

publication governance structures

אקופיס הציע מבנה שלטוני לנהר הירדן הדרומי בהתבסס על פרקטיקות אפקטיביות ולקחי עבר מועדות אגן חוצות גבולות קיימות. המודל לועידה אגנית זאת עומד בעקרונות המשפט הבינלאומי בנוגע למים ומקדם ניהול מים שיתופי ובר קיימא וקידום התועלת ההדדית דרך האישור והישום של תוכנית אב אזורית. מודל ועידת האגן מציע מסגרת משפטית ומספק תיאור מפורט של גופי הממשל הפוליטים, פיננסים, מדעיים, חילופי וניטור מידע,במובן הטכני והביצועי וכן הפיננסי. המודל גם כולל מנגנון לפתרון סכסוכים. המודל לועידת האגן "מבני ממשול לניהול מים חוצה גבולות באגן הירדן" הוצג בכנס האזורי השנתי של אקופיס בנובמבר 2016.

פרקטיקות מוצלחות וכשלונות משותפים בניהול אגני

ב-2009 אקופיס שתפה פעולה עם הקליניקה למשפט סביבתי באוניבסיטת ייל במחקר לזהות את הפרקטיקות המוצלחות ביותר והכשלונות המשותפים בניהול אגני בהתייחס לפיתוח בר קיימא, פתרון סכסוכים ושיתוף פעולה וחלוקה הוגנת של זרימות הנהר. המטרה הייתה להכין את תשתית הידע לקראת הקמת ארגון רב צדדי שינהל באופן מוצלח את דרישות המים השונות באגן נהר הירדן. סקירה ספרותית נערכה כדי לזהות את האגנים המרכזיים ולתאר, במונחים כלליים, את המערכות האקולוגיות שלהם, האקלים הפוליטי ואת התנאים של הסכמי המים חוצי הגבולות שלהם. בהמשך לכך נערך מחקר של שני אגנים, אגני אוקואגנו והאינדוס, על מנת לזהות פרקטיקות מוצלחות לניהול אגני חוצה גבולות. להלן לינקים לשתי העבודות המספקות מידע על אסטרטגיות ניהול אגני שאומצו על ידי הצדדים וזיהו את הפרקטיקות המוצלחת והרלוונטיות לישום בירדן הדרומי.

Karres, Nathan. Lessons from the Indus Basin: Identification of Best Management Practices for Transboundary Rivers. School of Forestry and Environmental Studies, Yale University, January 2010.
אגן נהר האינדוס נחקר רבות עקב ההצלחה בניהול חוצה גבולות שלו. דו"ח זה חוקר את המסגרת המשפטית של ההסכם האינדוס והמבנה המוסדי של ועידת האינדוס. ישנם דגשים על פרקטיקות משמעותיות ותהליכים שניתנים לישום בניהול משותף ובינלאומי של אגן בזמן סכסוף פוליטי.
 Shoub, Janna. The Okavango River Basin: A literature review. School of Forestry and Environmental Studies, Yale University, January 2010.